KONSTRUKCE
MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY COUNCIL

PANELY ZE SYSTÉMU PURLIVE

Konstrukce, která tvořití obvodové stěny modulárního domu, je sendvičový panel PURLIVE SIP W100_15 celkem 130 mm. Tepelnou izolaci v panelu tvoří PUR dvousložková pěna tl. 100 mm.

Opláštění je provedeno oboustranně z OSB desky tl. 15 mm. Vzájemné spojení jednotlivých panelů je provedeno pomocí KVH spojek. (Součinitel prostupu tepla pro panel Purlive W100_15 tl. 130 mm > U=0,314 W/m2K)

PODKLADOVÝ ROŠT

Podkladový rošt je řešen pomocí dřevěných KVH nosníků, které tvoří podkladní konstrukci modulární stavby. Mezi žebra podlahového roštu je umístěna tepelná izolace. Spodní záklop podlahového roštu tvoří Cetris desky. Z horní strany nosníků je položena parotěsná fólie, která je vzájemně přelepena a přikotvena k těmto nosníkům. Záklop roštu je proveden pomocí OSB desek.

FASÁDNÍ ZATEPLENÍ

Fasádní zateplení tvoří dřevěná odvětrávaná fasáda tl. 100 mm s vloženou tepelnou izolací z čedičové minerální vaty tl. 40mm vložené do dřevěného roštu a přetažena difúzní fólií, která je vzájemně přelepena. Pohledová část fasády je tvořena palubkami ze sibiřského modřínu (RHOMBUS), které jsou kotveny do dřevěného roštu nerezovými vruty.

Fasádní zateplení může tvořit i kontaktní zateplovací systém z EPS tl. 100 mm, který bude dokončen až po samotném osazení modulárního domu na místo.

(Součinitel prostupu tepla pro panel Purlive W100_15 tl. 130 mm společně s fasádním zateplením z EPS tl. 100 mm > U=0,176 W/m2K)

STROPNÍ KONSTRUKCE

Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými stropními KVH nosníky. Mezi tyto nosníky je vložena tepelná izolace. Z vrchní strany nosníků je položena difúzní fólie, vzájemně přelepena a přikotvena k nosníkům.

STŘECHA

Konstrukce střechy je navrhnuta jako plochá. Spád střechy je zajištěn pomocí dřevěných spádových klínů. Z vrchní strany klínů je proveden záklop z OSB desek. Povrchovou vrstvu střechy tvoří střešní mechanicky ukotvená PVC-P folie na geotextilii. Odvod vody ze střechy je zajištěn pomocí chrliče s integrovaným PVC límcem o průměru 75mm, kotlíkem a svodem umístěných na vnější straně fasády. Konstrukce atiky je oplechována.

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

Příčka tl. 100 mm:

 • Je tvořena nosnou konstrukci CW a UW profily 75
 • Vložená minerální akustická izolace.
 • Opláštění jednonásobné sádrokartonovými deskami GKB / GKBi tl. 12,5 mm
 • Povrchová úprava – malba, bílá barva

Sádrokartonový podhled

 • Sádrokartonový podhled tvořený CD a UD profily a deskami GKB/GKBi tl. 12,5 mm
 • Povrchová úprava – malba, bílá barva

Instalační předstěna

 • Instalační předstěna (pro vedení rozvodů) je tvořena CD a CW profily. Opláštění je provedeno sádrokartonovými deskami GKB / GKBi tl. 12,5 mm.
 • Povrchová úprava – malba, bílá barva

PAROTĚSNÁ FOLIE

Parotěsné folie jsou umístěny pod sádrokartonové předstěny a podhledy, a jsou vzájemně propojeny.

PODLAHY

Podlaha v koupelně

 • Nášlapná vrstva – keramická dlažba
 • Lepidlo
 • Penetrace podkladu

Podlaha v pobytových místnostech

 • Nášlapná vrstva – PVC
 • Lepidlo

OBKLADY

Keramický obklad, montáž lepením. Obklad je také uvažován v místě kuchyňské linky. Výška obkladu je do výšky 2100 mm od nášlapné vrstvy podlahy.

DVEŘE

Vchodové dveře

 • jednokřídlové
 • materiál plast
 • barva antracit/bílá nebo bílá/bílá
 • tříbodový zámek
 • výplň - izolační trojsklo

Balkonové dveře

 • jedno křídlo otvíravé – štulpové bez kliky
 • druhé křídlo otvíravé sklopné
 • barva antracit/bílá nebo bílá/bílá
 • výplň izolační trojsklo

Vnitřní dveře

 • jednokřídlové
 • opláštění CPL laminát
 • výplň voština
 • osazené v obložkové zárubni
 • barva bílá.

PARAPETY

Vnitřní parapety – DTD (dřevotřískové), bílá barva
Vnější parapety – provedení z pozinku, barva antracit nebo bílá

OKNA

 • Izolační dvojsklo
 • Materiál - plast
 • Barva – antracit/bílá nebo bílá/bílá
 • Mikroventilace
 • V základním provedení bez doplňků

VYTÁPĚNÍ

Vytápění v modulární stavbě je uvažováno elektrické pomocí přímotopných konvektorů o výkonu 1 - 2 kW, dle velikosti místnosti.

ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Rozvody vody jsou řešeny v provedení trubkami PPR včetně izolace. Odpady jsou vyvedeny ven z modulárního domu a jsou připraveny pro napojení na venkovní kanalizaci. Zařizovací předměty jsou uvažovány dle schématu daného typu modulární stavby.

ELEKTROINSTALACE

Modulární stavba obsahuje hrubé elektroinstalace (rozvody silnoproudých kabelů, osazení krabic, rozvody trubek pro slaboproud a protažení kabelů), dále obsahuje rozvodnice, osvětlení včetně těles, spínačů a zásuvek (provedení ABB TIME (bílá/bílá), požární hlásič, revize. Slaboproudé rozvody, rozvody EZS, a rozvody STA vychází z požadavku zákazníka a nejsou součástí nabídky.